Klachtenprocedure

Dagbesteding Fraai vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de begeleiding en ondersteuning die je van ons ontvangt. Toch kan het zo zijn dat er dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent of doen wij dingen op een manier waarin jij je niet kunt vinden. Jouw klacht is voor ons aanleiding om met jou in gesprek te gaan.

Wie kan er een klacht indienen?

Deelnemers die van ons zorg ontvangen kunnen een klacht indienen, maar ook een familielid of jouw (wettelijk) vertegenwoordiger kan samen met jou of zelfstandig een klacht indienen.

Bij wie dien je een klacht in?

In gesprek met een medewerker

In eerste instantie proberen wij de klacht samen met jou op te lossen. Je kunt dan ook jouw klacht indienen bij de betrokken medewerker van Dagbesteding Fraai. Wij registreren jouw klacht en zullen er zorgvuldig en professioneel mee omgaan. De leidinggevende van Dagbesteding Fraai – Nienke Smit – wordt altijd op de hoogte gesteld wanneer er een klacht wordt ingediend. Wij streven ernaar om samen met jou tot een oplossing te komen. Toch kan het zijn dat je er samen niet uitkomt, dan kun je een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier.

Je kunt het klachtenformulier vinden op onze website of opvragen bij een medewerker. Wanneer je het klachtenformulier hebt ingevuld dan kun je deze mailen naar info@dagbestedingfraai.nl of je kunt het formulier aan een medewerker geven.

Bij de onafhankelijke Klachtencommissie

Je kunt te allen tijde een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Dagbesteding Fraai is voor de afhandeling van klachten aangesloten bij de Klachten- en Geschillencommissie van ZZP-er In De Zorg. Je kunt een klacht indienen via het online klachtenformulier: https://www.zzp- erindezorg.nl/klacht. Je kunt zelf een klacht indienen, maar ook jouw vertegenwoordiger kan dat ook namens jou doen. De klachtenfunctionaris wordt er alleen bij betrokken indien jij dat wenst.

Dagbesteding Fraai beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die jou kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor jouw klacht. Wanneer de klachtenfunctionaris jouw klacht heeft ontvangen via het elektronische klachtenformulier, neemt de klachtenfunctionaris contact met jou op. Je krijgt de ruimte om jouw klacht toe te lichten. Er wordt jou om toestemming gevraagd om mij als betrokken zorgaanbieder te informeren.

Vervolgens worden er afspraken gemaakt. De klachtenfunctionaris stelt Dagbesteding Fraai ook op de hoogte van de ingediende klacht. De klachtenfunctionaris gaat kijken of er nog een gesprek mogelijk is; eventueel kan de klachtenfunctionaris daarbij aanwezig zijn om te bemiddelen. Binnen zes weken ontvang je van Dagbesteding Fraai als zorgaanbieder een schriftelijke reactie op jouw klacht. Ook de klachtenfunctionaris stuurt een afsluitende brief met daarin het resultaat van de afhandeling en de bemiddeling van jouw klacht.

De klachtenfunctionaris behandelt een klacht altijd in vertrouwelijkheid. Alleen in overleg met jou worden stappen ondernomen. De klachtenfunctionaris handelt neutraal en onpartijdig. Het contact met de klachtenfunctionaris is gratis.

Van klacht naar geschil

Indien je het niet eens bent met de manier waarop jouw klacht is opgelost, of komen wij met de hulp van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan verandert jouw klacht in een geschil. Je kunt jouw geschil dan onder de aandacht brengen van de Geschillencommissie Zorg. De klachtenfunctionaris kan jou hierbij begeleiden als je dat wenst.

Geschillencommissie

De Geschillencommissie Zorg is onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie Zorg geeft binnen 6 maanden een oordeel over het geschil. De uitspraak van de Geschillencommissie Zorg is bindend voor alle partijen. Jij als deelnemer en ik als zorgaanbieder kunnen hiertegen dus niet in beroep.

Privacy

De klachtenfunctionaris registreert jouw klacht en jouw persoonsgegevens en werkt volgens de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast registreert zzp-erindezorg.nl anoniem alle klachten.

Registratie

Dagbesteding Fraai registreert de klachten die worden ingediend in een apart klachtenregister. De volgende gegevens worden in het klachtenregister opgenomen:

  1. Datum indiening klacht
  2. Naam klager
  3. Naam beklaagde
  4. Korte omschrijving klacht
  5. Categorieaanduiding (Personen, Begeleiding, Samenwerking, Anders namelijk)
  6. Uitspraak Klachtencommissie
  7. Eventuele aanbevelingen van de Klachtencommissie aan Dagbesteding Fraai
Publicatie

Deze klachtenregeling zal worden gepubliceerd op de website van Dagbesteding Fraai. Tevens is deze klachtenregeling en het klachtenformulier bijgevoegd in het intakepakket dat je bij kennismaking van ons hebt ontvangen.

Wijziging

Dagbesteding Fraai kan deze Klachtenregeling wijzigen als daartoe aanleiding is. De gewijzigde versie zal de oude versie vervangen en op de website worden gepubliceerd.

Dagbesteding Fraai
Westeinde 14a
7671CC Vriezenveen

Ma t/m vrij: 8:30 - 15:30

Fraai - Dagbesteding en meer

Een arbeidsmatige dagbesteding die staat voor verbinding. In contact zijn met elkaar én de maatschappij. Op een veilige en inspirerende plek waar iedereen zich op zijn gemak voelt en de ruimte krijgt om te ontdekken en te creëren. Dat is Fraai.

Volg ons

Benieuwd wat wij doen? Volg ons op social media.

© Copyright Fraai 2023. KVK 89012666.